Vernietiging adoptiedossiers

Omschrijving

Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport gaat over de naleving van de Archiefwet bij adoptiedossiers. Het onderzoekt de vernietiging van adoptiedossiers van de vroegere Directie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie. Deze directie voerde in het verleden een deel van de taken rond interlandelijke adoptie uit.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Jeugdzorg
  • Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 28-07-2023
Documentdatum 28-07-2023
Onderwerp
  • Adoptie
  • Archieven

Publicaties