Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2021

Omschrijving

Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). Het is de 2e jaarlijkse rapportage over de staat van de infrastructuur bij het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) in Nederland. Het gaat om het jaar 2021.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Scheepvaart
  • Water
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp
  • Wegen
  • Scheepvaart en havens

Publicaties