X Defensie - Rijksjaarverslag 2018

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk X van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 15-05-2019
Documentdatum 15-05-2019
Onderwerp Verantwoordingsdag

In het Rijksjaarverslag Defensie 2018 (versie 15 mei 2019) staat een fout in het aantal integriteitsonderzoeken van de Koninklijke Marechaussee (bijlage 5). De tekst moet zijn: in 2018 zijn 134 vermoedelijke integriteitsschendingen onderzocht.

Publicaties