Besluit Wmcz 2018

Omschrijving

Besluit houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 03-02-2020
Documentdatum 12-01-2020
Onderwerp Rechten van patiënt en privacy

Publicaties