Notadossier MR-aanbieding nader rapport en wetsvoorstel Archiefwet 2021

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 18-11-2021
Documentdatum 18-11-2021
Onderwerp Archieven

Publicaties