Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs

Omschrijving

Toelichtende brochure bij de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Overheidsfinanciën
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 17-12-2018
Documentdatum 17-12-2018
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties