Nota van wijziging met aanpassingen bij Verzamelwet IenW 2019

Omschrijving

De aangepaste nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2019.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 23-09-2020
Documentdatum 23-09-2020
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties