Besluit op WOB-verzoek 6 december 2018 inzake Europees adoptiebeleid

Omschrijving

Op 6 december 2018 is een beslissing genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op Europees adoptiebeleid. Het besluit en de bijlagen daarbij die met het besluit openbaar worden gemaakt, worden thans beschikbaar gesteld, zodat deze voor iedereen toegankelijk zijn.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 06-12-2018
Documentdatum 06-12-2018
Onderwerp Adoptie

Publicaties