Nationaal Programma Circulaire Economie 2023 - 2030

Omschrijving

In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Kenniseconomie
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 25-04-2023
Documentdatum 03-02-2023
Onderwerp Circulaire economie

Publicaties