SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen juli 2019

Omschrijving

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 05-07-2019
Documentdatum 05-07-2019

Publicatie Staatscourant nr. 37266, dd. 5 juli 2019.

Publicaties