Antwoorden vragen so over het rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

Omschrijving

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het rapport 'Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 – knelpunten en oplossingsrichtingen'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 21 april 2023.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Water
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 31-05-2023
Documentdatum 31-05-2023
Onderwerp Drinkwater

Publicaties