Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Geluid
  • Klimaatverandering
  • Rail- en wegverkeer
  • Verkeer
Documentsoort
  • Kamerstuk
  • Beslisnota
Geldig van 24-01-2023
Document creatiedatum 24-01-2023
Onderwerp
  • Geluidsoverlast
  • Milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer
  • Voertuigen op de weg

Publicaties