Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets (PDF | 14 pagina's | 282 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Geluid
  • Klimaatverandering
  • Rail- en wegverkeer
  • Verkeer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 24-01-2023
Documentdatum 24-01-2023
Onderwerp
  • Geluidsoverlast
  • Milieuvriendelijke brandstoffen voor vervoer
  • Voertuigen op de weg

Publicaties