Beslisnota bij antwoorden Kamervragen 3e incidentele suppletoire begroting Financiën aandelenemissie Air France-KLM

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 04-11-2022
Documentdatum 27-10-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties