Ontwerpbesluit aanvraag aanbodkanaal NPO Kennis

Omschrijving

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een besluit op de aanvraag om het nieuwe aanbodkanaal NPO Kennis te mogen verspreiden.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Media
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 14-07-2020
Documentdatum 14-07-2020
Onderwerp Media en publieke omroep

Kennisgeving ontwerpbesluit NPO Kennis

Het ontwerpbesluit van de minister van OCW bevat de goedkeuring voor verspreiding van NPO Kennis. Op 14 juli is in de Staatscourant kennisgegeven van de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.

Indienen zienswijzen over ontwerpbesluit

U kunt vanaf 14 juli gedurende 6 weken uw zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dient u zowel per post als per e-mail in te dienen. Dit doet u onder vermelding van het onderwerp ‘Ontwerpbesluit NPO Kennis’. De schriftelijke zienswijze per post stuurt u naar het volgende adres:

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Arie Slob
Postbus 16375
2500 BJ ’s-Gravenhage

De schriftelijke zienswijze per e-mail stuurt u naar: nieuwedienstenNPO@minocw.nl   

Bevat uw zienswijze vertrouwelijke gegevens? Dan moet u dit vermelden en met motivatie aangeven welke gegevens dit zijn. U wordt verzocht om zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw zienswijze in te dienen.

Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten? Dan kunt u dit per e-mail laten weten tot uiterlijk 21 juli via nieuwedienstenNPO@minocw.nl. Ook in deze e-mail moet u het onderwerp ‘Ontwerpbesluit NPO Kennis’ vermelden. Mede afhankelijk van de verzoeken kan besloten worden een hoorzitting te houden.

Publicaties