Antwoorden op Kamervragen over dienstauto’s

Omschrijving

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over dienstauto’s, in aanvulling op eerdere vragen over hetzelfde onderwerp. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over dienstauto’s (PDF | 7 pagina's | 298 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Rail- en wegverkeer
  • Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 22-06-2022
Documentdatum 21-06-2022
Onderwerp
  • Auto
  • Rijksoverheid

Publicaties