Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld

Omschrijving

Een sterk maatschappelijk middenveld is van belang voor een goede democratie en een samenleving waarin iedereen mee kan doen. In veel landen wereldwijd staat het maatschappelijk middenveld onder druk. Als Nederland  steunen we maatschappelijke organisaties om bij te dragen aan het verminderen van ongelijkheid, tegengaan van corruptie, om stem te geven aan burgers om op te komen voor hun rechten. Specifieke aandacht gaat naar de realisatie van vrouwenrechten en gendergelijkheid door middel van het SDG5 fonds.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Ontwikkelingssamenwerking
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 03-12-2019
Documentdatum 03-12-2019

Beleidskader 2021-2025

Hiervoor is een nieuw beleidskader ontwikkeld, voor de periode 2021-2025. Hieronder vallen 7 instrumenten, waarvan voor 4 hieronder een subsidiebeleidskader staat:

  • Power of Voices Partnerschappen.
  • Power of Women.
  • Women Peace and Security.
  • het SRGR Partnerschap-fonds.

Publicaties