Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte!

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie Monitor NOVI + Rli-advies Geef richting, maak ruimte! (PDF | 2 pagina's | 1,7 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 24-03-2023
Documentdatum 15-03-2023
Onderwerp
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
  • Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties