Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie Normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit

Omschrijving

Het verslag gaat over de internetconsultatie over wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om beperking van CO2-uitstoot door verkeer. De regeling richt zich op zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit. De consultarie vond plaats van 28 oktober tot en met 26 november 2020.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Ruimtelijke ordening
  • Natuur en milieu
  • Lucht
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 03-10-2022
Documentdatum 03-10-2022
Onderwerp
  • Mobiliteit nu en in de toekomst
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Luchtkwaliteit

Publicaties