Consultatieverslag Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)

Omschrijving

Consultatieverslag met daarin de belangrijkste voorgenomen wijzigingen als gevolg van de internetconsultatie. Consultatieverslag Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) (PDF | 3 pagina's | 25 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 06-11-2020
Documentdatum 04-11-2020
Onderwerp Woning verhuren

Publicaties