Kamerbrief met appreciatie van het amendement Dassen op de begroting van het Ministerie van OCW

Omschrijving

Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op het amendement van het Tweede Kamerlid Dassen (Volt). Het amendement stelt voor om de structurele middelen die vanaf 2024 vrijkomen bij het stopzetten van de halvering van het collegegeld, aan te wenden voor de herinvoering van de basisbeurs.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Hoger onderwijs
  • Overheidsfinanciën
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 08-12-2022
Onderwerp Financiering onderwijs

Publicaties