Sociaal Handvest - 11 juli 2022

Omschrijving

Het Sociaal Handvest bevat uitgangspunten voor het beleid over de gaswinningsproblematiek in Groningen. Het heeft betrekking op de schadeafhandeling, de versterking van gebouwen, meer algemeen beleid en regelingen van allerlei aard. Het zijn richtinggevende uitgangspunten voor de beleidsvorming

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 26-09-2022
Documentdatum 26-09-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties