Beleidsregel tegemoetkoming huurders woningcorporaties aardbevingsgebied Groningen

Omschrijving

Beleidsregel over de verstrekking van een tegemoetkoming aan huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied Groningen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 01-10-2020
Documentdatum 30-09-2020
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties