Bijlagen bij Rapportage impactanalyse concentratie interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking

Omschrijving

Bijlagen bij het rapport met een impactanalyse voor betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiënten en hun naasten van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties