Belisnota bij I strategie

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-11-2022
Documentdatum 07-11-2022
Onderwerp Digitale overheid

Publicaties