Besluit Wob-verzoek over subsidieverlening aan Stichting FIOM

Omschrijving

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de subsidieaanvragen van Stichting FIOM over de periode 2010 tot en met heden.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema
  • Zorg en gezondheid
  • Jeugdzorg
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 19-02-2019
Documentdatum 16-10-2018
Onderwerp
  • Zwangerschap en geboorte
  • Adoptie

Publicaties