VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2022

Omschrijving

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Begroting
Documentsoort Jaarverslag
Publicatiedatum 17-05-2023
Documentdatum 17-05-2023
Onderwerp Verantwoordingsdag

Publicaties