2e deelbesluit Wob-verzoek topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF - Bijlagen deel 3 bij deelbesluit 2 Wob-verzoek over topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC NSF.pdf

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Recreatie
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Geldig van 29-07-2020
Document creatiedatum 05-12-2019
Onderwerp Sport en bewegen

Publicaties