Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet (Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet). Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (PDF | 8 pagina's | 417 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Energie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 10-12-2020
Documentdatum 09-12-2020
Onderwerp Duurzame energie

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-1-bij-kamerbrief-ontwerpbesluit-houdende-nadere-regels-voor-het-bij-wege-van-experiment-afwijken-van-de-elektriciteitswe-...-9635cb5.pdf