Normenbrief 1 januari 2023 - informatie voor gemeenten

Omschrijving

Het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023 is vastgesteld op € 1.934,40 per maand, exclusief vakantiegeld. In verband hiermee zal het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet per genoemde datum eveneens wijzigen.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  • Ouderen
  • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 09-12-2022
Documentdatum 09-12-2022
Onderwerp
  • Participatiewet
  • Uitkering oudere werklozen (IOAW, IOW, IOAZ)
  • Bijstand

Publicaties