Consultatieversie Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet

Omschrijving

In deze consultatieversie is uitgegaan van het BTIV met inachtneming van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel. Consultatieversie Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV)-wijziging evaluatie Woningwet (PDF | 21 pagina's | 118 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Woningmarkt
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 06-11-2020
Documentdatum 04-11-2020
Onderwerp Woning verhuren

Publicaties