Bijlage A Opdrachtomschrijvingen onderzoeken Kabinetsbesluit

Omschrijving

De bijlage bevat ee specificatie voor het uitvoeren van een Impactanalyse Referentiekader Natuurvergunning Schiphol.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 29-09-2022
Documentdatum 29-09-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties