Kamerbrief over Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis

Omschrijving

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeren de Tweede Kamer over het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Wonen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties