Besluit Woo-verzoek over kabinetsreactie op rapport ‘Ongekend onrecht’

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over de inventarisatie van conceptversies van de Kamerbrief met daarin de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 25-11-2022
Documentdatum 21-11-2022
Onderwerp Kinderopvangtoeslag

Publicaties