Besluit Woo-verzoek concessies Telefonia Bonairiano en Flamingo TV Bonaire - Concessie Telefonia Bonairiano N.V.

Omschrijving

Besluit op een verzoek om de concessies die zijn verleend aan Telefonia Bonairiano N.V. en Flamingo TV Bonaire B.V. en de daarbij behorende documenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Dienstensector
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 23-08-2022
Documentdatum 19-08-2022
Onderwerp Telecommunicatie

Publicaties