Beslisnota bij najaarsbrief ontwikkelingen kansspelen op afstand en evaulatie Ksa

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp Kansspelen

Publicaties