Kamerbrief over publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Omschrijving

Minister Grapperhaus (JenV) stuurt de Tweede Kamer het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021. Hij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hij geeft een korte toelichting bij het rapport.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema
  • Criminaliteit
  • Natuur en milieu
  • Bodem
  • Kenniseconomie
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 14-09-2021
Documentdatum 14-09-2021
Onderwerp
  • Ondermijning
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Bodem en ondergrond
  • Circulaire economie
  • Natuur en biodiversiteit

Publicaties