Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

Omschrijving

Dit kader beschrijft de multilaterale beleidsinzet van Nederland voor de periode 2022-2026. 'Multilateraal' betekent tussen verschillende landen of partijen. In deze notitie gaat het om samenwerking in wereldwijde verbanden, met de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie als belangrijkste organisaties.

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Internationale betrekkingen
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 10-01-2023
Documentdatum 22-12-2022
Onderwerp Internationale vrede en veiligheid

Publicaties