Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering motie Ellian wijziging ambtseed rijksambtenaren

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Inrichting van de overheid
  • Overheidspersoneel
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 20-01-2023
Documentdatum 20-01-2023
Onderwerp Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Publicaties