Beslisnota bij Antwoorden vragen over IMG die wachttijd voor schadeafhandeling laat oplopen naar 21 maanden

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp Gaswinning in Groningen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-beantwoording-schriftelijke-vragen-over-het-img-die-wachttijd-voor-schadeafhandeling-laat-oplopen-naar-21-maanden.pdf