Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

Omschrijving

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 3 november 2020, nr. 2020-0000611095, over nadere regels met betrekking tot enkele aspecten van de werkwijze inzake de verdere verwerking van bulkdatasets verworven door de AIVD en MIVD op grond van de Wiv 2017 (Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017). Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (PDF | 12 pagina's | 114 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Ministeriƫle regeling
Publicatiedatum 05-11-2020
Documentdatum 04-11-2020
Onderwerp Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Publicaties