Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Wkkgz

Omschrijving

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) opgenomen criteria die bepalen wanneer een professionele standaard of voorgedragen kwaliteitsstandaard mogelijke substantiële financiële gevolgen heeft en aanpassing van de situaties waarin een zorgaanbieder in bezit moet zijn van een verklaring van goed gedrag.

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Zorg en gezondheid
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 21-09-2020
Documentdatum 20-09-2020
Onderwerp Kwaliteit van de zorg

Publicaties