Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030

Omschrijving

Het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is een uitwerking van de glastuinbouwparagraaf C4.6 van het Klimaatakkoord van 28 juni 2019, het Coalitieakkoord 2022 en het huidig nationaal, en Europees klimaatbeleid.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Kenniseconomie
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp
  • Duurzame energie
  • Landbouw en tuinbouw

Publicaties