Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over Landbouw- en Visserijraad

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Stoffen
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Landbouw en tuinbouw
  • Visserij

Publicaties