Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

Omschrijving

Afschrift van de brief van het Interprovinciaal overleg (IPO) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). Het IPO reageert in de brief op de 'Monitor naleving en handhaving Brzo bedrijven 2021'. Daarnaast bevat de brief de rapportage 'Meldingen ongewone voorvallen bij Brzo-bedrijven'.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties