Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2021 t/m 2026

Omschrijving

In dit beleidsdocument biedt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kaders voor vergunningaanvragen voor het exploiteren van mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta in de periode 2021 tot en met 2026. Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2021 t/m 2026 (PDF | 41 pagina's | 1,3 MB)

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
  • Natuur- en landschapsbeheer
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 07-12-2020
Documentdatum 07-12-2020
Onderwerp
  • Visserij
  • Natuur en biodiversiteit

Publicaties