Advies herziening van artikel 431 Rv inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen buiten verdrag en verordening

Omschrijving

De Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht is advies gevraagd over herziening van artikel 431 Rv. De aanleiding voor deze adviesaanvraag is het verschijnen van het rapport "Tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen in Nederland buiten verdrag en verordening (art. 431 Rv)", van de hand van Prof. mr. M.H. ten Wolde, mr. J.G. Knot en mr. K.C. Henckel waarin in kaart is gebracht hoe in Nederland en andere landen wordt omgegaan met de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse civielrechtelijke vonnissen. Tegen die achtergrond is de Staatscommissie gevraagd of artikel 431 Rv moet worden aangepast en, zo ja, in welke zin. 

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Brief
Geldig van 21-02-2023
Document creatiedatum 21-02-2023

Publicaties