Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege actualisatie energiebesparingsplicht

Omschrijving

Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving vanwege de actualisatie van de energiebesparingsplicht voor utiliteitsgebouwen en enkele andere wijzigingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Bouwen en verbouwen
  • Bouwen en verbouwen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 21-10-2022
Documentdatum 21-10-2022
Onderwerp
  • Bouwregelgeving
  • Duurzaam bouwen en verbouwen
  • Energielabel woningen en gebouwen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: ontwerp-besluit-van-tot-wijziging-van-het-besluit-bouwwerken-leefomgeving-in-verband-met-de-actualisatie-van-de-energiebesparing-...-efbc8a6.pdf