Beslisnota FIN Kamerbrief feitenrelaas vertrek Benschop

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 28-09-2022
Documentdatum 28-09-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties