AFschrift brief Reactie op motie 36246-9 d.d. 6 april 2023, Motie van het lid Van der Plas over het uitzetten van een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie.

Omschrijving

Afschrift van de brief van van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief bevat een reactie van het RIVM op het verzoek om een onderzoek naar de gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 08-06-2023
Documentdatum 08-06-2023
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: bijlage-brief-rivm-over-het-het-uitzetten-van-een-onderzoek-naar-de-gezondheid-van-omwonenden-als-gevolg-van-industrie.pdf